Dječji vrtić - Scuola dell’ infanzia Rin Tin Tin
Grad Pula - Citta di Pola

O nama

Povijest dječjeg vrtića u Puli

Nastankom nove područne podjele i novih općina Istarske županije, među posljednjima, no ne i po važnosti jer se radi naime o prvom stupnju institucionalnog obrazovanja, nastaje i dječji vrtić na talijanskom jeziku Rin Tin Tin, koji ujedinjuje sve talijanske predškolske skupine s područja Grada Pule. Kao građani i pripadnici talijanske nacionalne zajednice, ponosimo se uspjehom u upotpunjavanju obrazovno-odgojnog mozaika našega Grada.

Dječji vrtić Rin Tin Tin je upisan pri Trgovačkom sudu u Rijeci dana 31. svibnja 1996. godine, nakon 25 godina aktivnosti koje su talijanske skupine provodile pod administrativnim vodstvom hrvatskih dječjih vrtića. Tada je vrtić sačinjavalo šest skupina dječjih vrtića koje su se skrbile o 56 djece i zapošljavale 19 djelatnika.

Od velike je važnosti zasigurno bila 2003. godina, godina preseljenja u vlastito sjedište. Gradnjom novog sjedišta napokon je omogućeno otvaranje jasličke skupine koja je godinama bila potrebna. Postojećim se skupinama dječjih vrtića za djecu od tri do sedam godina pridodala i sedma, jaslička skupina za djecu od jedne do tri godine.

Zahvaljujući senzibilitetu našega Grada, početkom školske godine 2008/2009 dječji vrtić je porastao za još jednu jasličku skupinu. Danas naš vrtić pohađa 183 djece razvrstane u osam skupina, dvije jasličke i šest vrtićkih skupina.

Glavni nam je cilj rad u sklopu potreba djece koja pohađaju naš vrtić osobito se skrbeći o brizi prema talijanskom jeziku i kulturi kojoj pripadamo.

Galerija fotki