Dječji vrtić - Scuola dell’ infanzia Rin Tin Tin
Grad Pula - Citta di Pola

Notizie

Prijedlog liste reda prvenstva upisa za pedagošku godinu 2016/2017

Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2016./2017. na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.
Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2016./2017. objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) u rubrici „Izdvojeno“ => „Upisi u dječje vrtiće“ te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr) i DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola (www.rintintin.hr).

Prigovore na Prijedlog liste reda prvenstva roditelji odnosno staratelji mogu podnijeti u pismenom obliku unutar 5 dana od objave, zaključno sa ponedjeljkom, 27. lipnja 2016. godine.

Prigovori se predaju u pisarnici Grada Pule, Stara tržnica 1, Pula, u uredovno radno vrijeme: ponedjeljkom, srijedom, četvrtkom i petkom od 8.00 do 14.30 sati te utorkom od 11.30 do 15.30 sati ili na e-mail pisarnice: pisarnica@pula.hr.

Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće utvrdit će konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić prema skupinama.

Uvid u navedene Odluke moguće je samo uz Internet šifru koju su roditelji zajedno sa uputom o korištenju dobili na Potvrdi za prijem dokumentacije. Na taj način osigurali smo ograničen pristup koji ne ugrožava transparentnost, pravednost jedinstvenih upisa u Gradu Puli, već zbog podataka djece koje sadrži, štiti njihovu privatnost. Stranke u postupku, odnosno svi roditelji koji su dostavili dokumentaciju mogu na taj način imati uvid u Odluke i prateće liste i ukoliko to smatraju potrebnim, dostaviti prigovor.

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx
Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr.
U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.
Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.
Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.
Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Rezultati upisaIndietro

Galleria fotografica