Dječji vrtić - Scuola dell’ infanzia Rin Tin Tin
Grad Pula - Citta di Pola

Notizie

Invito piccola scuola

GRAD PULA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA
U DJEČJE VRTIĆE

POZIV
ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

1. Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u slijedeće dječje vrtiće:

1. DV PULA
2. DV-SI RIN TIN TIN PULA-POLA
3. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići)

2. Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u godini dana prije polaska u osnovnu školu da se prijave radi upisa u obavezni program predškole za pedagošku godinu 2015./2016. za slijedeće dječje vrtiće:

1. DV PULA – područni vrtić DV Vjeverice, Ujevićeva ulica 1
2. DV-SI RIN TIN TIN PULA-POLA - područna skupina Mondo Bimbo, Karlovačka 31.

Zahtjev za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole predaje se od 25. svibnja 2015. do 8. lipnja 2015. godine u vremenu od 8,00-12,00 sati.

Mjesta preuzimanja zahtjeva za upis u dječje vrtiće i obavezni program predškole kao i predaju dokumentacije:

1. DV Pula, OJ Centar, Rižanske skupštine 4.
2. DV Pula, OJ Monte Zaro, Park Monte Zaro 1.
3. DV Pula, OJ Veruda, Banovčeva ulica 29.
4. DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola, Glavinićev uspon 4/a.

Dokumenti potrebni za upis u redovni program dječjeg vrtića:

1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (preuzeti se mogu na upisnim mjestima i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr)

2. Preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja);

3. Potvrde, uvjerenja, rješenja o ostvarivanju bodova (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, rješenje o statusu žrtve i/ili invalida iz Domovinskog rata, rješenje ili potvrda o dječjem doplatku, uvjerenje o statusu redovnog studenta i/ili učenika, pravomoćna odluka suda o razvodu braka ili pravomoćno rješenje suda o povjeri djeteta na odgoj i čuvanje ili potvrda suda da su postupci razvoda braka i povjere na čuvanje u tijeku, rješenje centra za socijalnu skrb o udomiteljstvu i pomoći za uzdržavanje, potvrda nadležnih ustanova o kategorizaciji djeteta s teškoćama u razvoju, izjava o broju članova domaćinstva za obitelji s troje ili više djece Ureda državne uprave, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Splitska 14, rješenje o odgodi upisa u školu Ureda državne uprave, Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, Splitska 14, potvrdu predškolske ustanove da je brat/sestra već upisan u traženu ustanovu (potražiti u dječjem vrtiću)).

4. Potvrde ne smiju biti starije od 3 mjeseca osim potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koji ne smije biti stariji od 30 dana.

5. Potvrda o smjenskom radu oba roditelja (samo za prijave u dežurne skupine).

Ako broj prijava za upis u dječji vrtić bude veći od broja raspoloživih mjesta, prednost pri upisu ostvarivati će se temeljem Kriterija i pripadajućih bodova iz Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće, objavljenih na oglasnim pločama vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule, DV Pula, DV-SI Rin Tin Tin Pula-Pola i na upisnim mjestima.

Prijedlog liste prvenstva upisa djece bit će objavljen na oglasnim pločama i službenim web stranicama dječjih vrtića kao i službenim web stranicama Grada Pule. Roditelj / staratelj može podnijeti prigovor u roku od 5 dana od objave Prijedloga liste reda prvenstva. Nakon isteka roka za prigovore i donošenje odluka po prigovorima, Povjerenstvo utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva upisa u dječji vrtić.

Dokumenti potrebni za upis u obavezni program predškole:

1. Popunjeni i potpisani zahtjev za upis (preuzeti se mogu na upisnim mjestima i na službenim stranicama www.pula.hr, www.dvpula.hr i www.rintintin.hr);
2. Preslika Izvatka iz matice rođenih za dijete ili rodnog lista (neovisno o datumu izdavanja);
3. Potvrda nadležnog pedijatra za pohađanje dječjeg vrtića.

Povjerenstvo utvrđuje konačnu Listu upisa koja će biti objavljena na oglasnim pločama i službenim web stranicama dječjih vrtića kao i službenim web stranicama Grada Pule.
Roditelji će na roditeljskom sastanku dobiti detaljnije upute o programu održavanja i vremenu realiziranja male škole ovisno o broju prijavljene djece.

» ZAHTJEV - ZA UPIS U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE (U PDF FORMATU) «
» RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL`INFANZIA E ALLA PICCOLA SCUOLA (IN FORMATO PDF) «

» ZAHTJEV - ZA UPIS U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE (U DOC FORMATU) «
» RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL`INFANZIA E ALLA PICCOLA SCUOLA (IN FORMATO DOC) «

Popis vrtića (u pdf formatu)

Obavezne upute za izradu Pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće (u pdf formatu)
1. Izmjene i dopune obaveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće (u pdf formatu)
2. Izmjene i dopune obaveznih uputa za izradu pravilnika o upisu djece u dječje vrtiće (u pdf formatu)Indietro

Galleria fotografica