Dječji vrtić - Scuola dell’ infanzia Rin Tin Tin
Grad Pula - Citta di Pola

Notizie

PUBBLICATA LA LISTA FINALE PER LE ISCRIZIONI 2019/20

Informacija za roditelje / Info per i genitori 

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u srijedu 10. srpnja 2019. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2019/2020 po dobnim skupinama i objektima na području grada Pule.

Konačna lista reda prvenstva za vrtić i za jaslice donesena je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2019/2020 po dobnim skupinama i objektima i pripadajući prilozi objavljeni su na oglasnim pločama dječjih vrtića i na službenim web stranicama Grada Pule (www.pula.hr) te službenim stranicama DV Pula (www.dvpula.hr) DVMalisvijet(www.dvmalisvijet.hr)  iDV-SIRinTinTinPula-Pola(www.rintintin.hr).

Roditelji djece koja će biti upisana u dolje navedene vrtiće, bit će pozvani ili trebaju nazvati dječji vrtić kako bi dogovorili termine inicijalnih razgovora.

 

Obavještavamo Vas da će novoupisana djeca te djeca koja prelaze u vrtić DV-SI "RIN TIN TIN" PULA-POLA sa novom pedagoškom godinom 2019./2020. biti obaviještena od strane vrtića u svezi obavljanja individualnih razgovora tijekom mjeseca srpnja i kolovoza.

Prilikom inicijalnog razgovora uz prisustvo djeteta potrebno je donijeti slijedeću dokumentaciju:

  • presliku zdravstvene iskaznice djeteta,
  • preslika knjižice cijepljenja djeteta
  • potvrdu o sistematskom pregledu od djetetovog liječnika
  • ispunjen Upitnik za roditelje

(ako pregled nije obavljen do inicijalnog razgovora, potvrdu treba donijeti najkasnije do potpisivanja ugovora)

Roditelji djece koja su ranije boravila u nekom od gore navedenih dječjih vrtića, dužni su dostaviti potvrdu vrtića o podmirenju obveza.

Roditelji djece kojima je odobren upis tijekom pedagoške godine, upisuju djecu u dječji vrtić kada dijete napuni godinu dana uz obvezu dostave dokumentacije za upis radi provjere udovoljavanja uvjetima za ostvarenje subvencije.

 

Upute za pristup rezultatima upisa putem web servisa:

Otvoriti web stranicu servisa http://evrtic.pula.hr/RezultatiUpisa.aspx

Poveznica za pristupanje web servisu dostupna je i na službenim stranicama www.pula.hr, http://www.dvpula.hr, www.dvmalisvijet.hri www.rintintin.hr.

U polje „Šifra“ unijeti znakove ispisane na polju „Internet šifra“ koje se nalazi ispod rednog broja potvrde.

Nakon unosa znakova u polje „Šifra“ kliknuti na polje „Potvrdi“.

Potvrdom valjane zaporke, prikazati će se datoteke s rezultatima upisa.

Svaku prikazanu datoteku možete preuzeti.

Konačnu listu reda prvenstva za upis u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2019/2020 možete pogledati ovdje.

Rezultati UpisaIndietro

Galleria fotografica