Dječji vrtić - Scuola dell’ infanzia Rin Tin Tin
Grad Pula - Citta di Pola

Notizie

informazione per i genitori dei bambini futuri scolari

INFORMAZIONE PER I GENITORI DEI BAMBINI CON OBBLIGO SCOLASTICO

INFORMACIJA ZA RODITELJE DJECE ŠKOLSKIH OBVEZNIKA

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA PRIMA ELEMEMTARE

UPIS UČENIKA U I. RAZRED OŠ

Da lunedi 16 marzo 2020 sono state fermate tutte le attivita`inerenti l`iscrizione dei bambini alla prima elementare, Fino al 4 maggio le sucole elementari e le istituzioni medico sanitarie non svolgeranno le attivita`preposte per l`iscrizione. I genitori verranno informati sia dalle scuole elementari, che dagli Assessorati regionali o comunali attraverso canali di comunicazione: mass media,, bacheche per i genitori, pagine web o tramite contatto diretto telefonico sulle nuove date per le visite mediche dei medici scolastici e altre attivita`.

Le iscrizioni alla scuola elementare si terranno nel momento che gli organi competenti nelle Regioni formeranno la disposizione. In questo senso pure i genitori verranno informati per tempo.

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

Osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne škole.

Stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba, dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način

obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda.

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema rasporedu koji će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu

temeljem dogovora s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.

U skladu s rokovima iz upute o radu povjerenstava za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta usklađuje se i odobravanje pomoćnika u nastavi.

Tamara Brussich, direttriceIndietro

Galleria fotografica