Dječji vrtić - Scuola dell’ infanzia Rin Tin Tin
Grad Pula - Citta di Pola

Novosti

PUBBLICHIAMO LA LISTA DEFINITIVA PER L`ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL`INFANZIA anno pedagogico 2018

Objava liste za upise u dječje vrtiće za pedagošku 2018/19 objavljavljena je na web stranicama Grada Pule - Pola, www.pula.hr 

Roditelji djece koja će pohađati naš vrtić biti će kontaktirana od strane pedagoginje vrtića od ponedjeljka.

Više informacija

Prijedlog liste reda prvenstva upisa za pedagošku godinu 2018/2019

Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak, 12. lipnja 2018. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2018./2019.na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.

Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za upis u...

Više informacija

Poziv za upise

GRAD PULA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA
U DJEČJE VRTIĆE

POZIV ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2018./2019.

Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u slijedeće dječje vrtiće:

  1. DV MALI SVIJET
  2. DV PULA
  3. DV-SI RIN TIN TIN PULA - POLA
  4. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići)

Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici...

Više informacija

Prijedlog liste reda prvenstva upisa za pedagošku godinu 2016/2017

Uvodna informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u ponedjeljak, 20. lipnja 2016. godine, Prijedlog liste reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2016./2017. na području grada Pule, kao i Odluku o odbijanju prijava za upis u toj pedagoškoj godini.
Prijedlog liste za vrtić i za jaslice donesen je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Prijedlog liste reda prvenstva upisa i Odluka o odbijanju prijava za...

Više informacija

Konačna lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015/2016 po skupinama i objektima

Informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u srijedu 15. srpnja 2015. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015/2016 po dobnim skupinama i objektima na području grada Pule

Konačna lista reda prvenstva za vrtić i za jaslice donesena je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2015/2016 po dobnim skupinama i objektima i...

Više informacija

Poziv za upise

GRAD PULA
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE UPISA
U DJEČJE VRTIĆE

POZIV
ZA UPISE U DJEČJE VRTIĆE I OBAVEZNI PROGRAM PREDŠKOLE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2015./2016.

1. Pozivaju se roditelji / staratelji djece predškolske dobi da se prijave radi upisa u slijedeće dječje vrtiće:

1. DV PULA
2. DV-SI RIN TIN TIN PULA-POLA
3. DJEČJI VRTIĆI DRUGIH OSNIVAČA (privatni vrtići i ostali vrtići)

2. Pozivaju se roditelji / staratelji djece koja nisu polaznici redovitoga programa dječjega vrtića u godini...

Više informacija

Konačna lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2014/2015 po skupinama

Informacija za roditelje

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u petak 18. srpnja 2014. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2014/2015 po skupinama na području grada Pule
Konačna lista reda prvenstva za vrtić i za jaslice donesena je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2014/2015 po skupinama i pripadajući prilozi...

Više informacija

Konačna lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2013./2014. po skupinama

Povjerenstvo za upis djece u dječje vrtiće objavilo je u utorak 23. srpnja 2013. godine Listu reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2013./2014. po skupinama na području grada Pule.

Konačna lista reda prvenstva za vrtić i za jaslice donesena je radi bolje preglednosti prema bodovima i prema abecednom redu.

Lista reda prvenstva za upis djece u dječje vrtiće u pedagoškoj godini 2013./2014. po skupinama i pripadajući prilozi objavljeni su na oglasnim pločama dječjih...

Više informacija

Picasso u očima djece

Galerija Klovićevi Dvori u suradnji s DV-SI „ Rin Tin Tin“ Pula-Pola

La galleria Klovićevi Dvori in collaborazione con la scuola dell`infanzia 

„ Rin Tin Tin“ Pula – Pola

Ponosno Vas pozivaju na otvorenje izložbe

Hanno l`onore di invitarLa all`inaugurazione della mostra

 

„ Picasso negli occhi dei bambini – Picasso u očima djece“

 

18 svibnja 2013 u 18 sati / 18 maggio c.a. alle ore 18

Klovićevi Dvori, Zagreb ... Više informacija

Projekt "Pipi Duga Čarapa"

Skupina: Bassotti i Topo Gigio

Ciljevi:

  • - obrađivanje i razumijevanje romana „Pipi Duga Čarapa“ (čitanje po poglavljima, gledanje filma i tv serije kao i animiranog filma)
  • - organizirati posjet Gradskoj Knjižnici ( tijekom „Mjeseca knjige“), pretplatiti se i potaknuti djecu na posuđivanje knjiga koje ih zanimaju-
  • - obratiti pozornost djece na Pipino ponašanje kako bi ga usporedila sa svojim
  • - prepoznati povezanost odnosa uzrok/učinak Pipinog nestašnog ponašanja i onoga same...
Više informacija

Galerija fotki