Dječji vrtić - Scuola dell’ infanzia Rin Tin Tin
Grad Pula - Citta di Pola

DokumentiJavna nabava

Plan nabave za 2020.g.
Odluka ravnateljice o objavi Plana nabave
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 2019.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za izradu glavnih projekata za plinsku kotlovnicu
Plan nabave za 2019.g.
Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova za kompakt plinsku kotlovnicu
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za kompakt plinsku kotlovnicu
Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave
Obrasci o provedbi postupaka jednostavne nabave
Plan nabave 2018.g.
Plan nabave 2017.g.
Druga izmjena Plana nabave 2016.g.
Izmjena Plana nabave 2016.g.
Plan nabave 2016.g.
Izmjena Plana nabave 2015.g.
Plan nabave 2015.g.
Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku bagatelne nabave radova za adaptaciju na lokaciji Uspon Sv. Stjepana 1
Poziv za dostavu ponuda za nabavu radova adaptacije Uspona Sv. Stjepana 1-ponovljeni
Obavijest o poništenju postupka bagatelne B-16/2016
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Sprječavanje sukoba interesa

Poslovanje

referentna stranica fin.izvj.2019
Financijski izvještaj za 2019
Bilješke uz financijsko izvješće 2019
Financijski plan 2019.g. (PDF)
Financijski plan 2019.g. (Excell)
Financijski plan 2018.g. (PDF)
Financijski plan 2018.g. (Excell)
Rebalans financijskog plana za 2018.g. (PDF)
Rebalans financijskog plana za 2018.g. (Excell)
Financijsko izvješće za 2018.g. (Excel oblik)
Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018.g.
Financijsko izvješće za 2017.g. (PDF oblik)
Financijsko izvješće za 2017.g. (Excel oblik)
Bilješke uz Financijsko izvješće za 2017.g.
Financijski plan 2017.g.
Rebalans financijskog plana za 2017.g. (PDF)
Rebalans financijskog plana za 2017.g. (Excell)
Financijsko izvješće za 2016.g. (PDF oblik)
Bilješke uz Financijsko izvješće za 2016.g.
Rebalans financijskog plana za 2016.g.
Financijski plan 2016.g.
Financijsko izvješće za 2015.g. - rekapitulacija
Financijsko izvješće za 2015.g.
Rebalans financijskog plana za 2015.g.
Financijski plan za 2015.g.
Sigurnosno preventivni program Rin Tin Tin
Plan i program DV 2019 / 20
Kurikulim DV 2019/20
godišnje izvješće 2018/19
Plan i program 2018/19
Kurikulum DV 2018 / 19
Kurikulum dječjeg vrtića za 2017/2018
Plan i program dječjeg vrtića za 2017/2018
Godišnje pedagoško izvješće 2016/17


Galerija fotki